fredag, november 27, 2020

Mom2B-appen ska identifiera kvinnor i riskzon

0
Förlossningsdepression drabbar ungefär tolv procent av alla mammor i Sverige. Det finns effektiva behandlingar, det gäller bara att kunna identifiera vilka kvinnor som riskerar att drabbas. Forskaren och läkaren Alkistis Skalkidou och hennes forskarteam vid Uppsala universitet, har utvecklat en app till hjälp med...

Järn i dubbelstjärna speglar galaxens kemiska evolution

0
Dubbelstjärnornas dans runt varandra ger nya ledtrådar till den kemiska utvecklingen i vår galax, Vintergatan. Det framgår av en aktuell forskningsstudie. För första gången har man satt fingret på sambandet mellan vissa dubbelstjärnors omloppstider och mängden järn i stjärnornas inre. Dubbelstjärnor är system med två...

Förtätning kan vara både bra och dåligt för hälsan

0
Både urbana grönområden och urban förtätning är förknippat med lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Detta till synes förbryllande resultat rapporteras i en ny artikel som är publicerad i Journal of Epidemiology and Community Health. Studien är gjord av IBF:s professor i miljöpsykologi Terry Hartig, tillsammans med...

Oklart hur växande mängd nanoplast påverkar natur och människor

0
Plastskatt, förbud mot engångsartiklar och alternativa material: att få bukt med plastnedskräpningen ligger högt på den politiska agendan. Men hur hanterar vi nanoplaster som kan tas upp av vattenlevande djur och människor? Forskare vid Lunds universitet undersöker riskerna med dessa ytterst små partiklar. – Nanoplaster reagerar...

Bra inomhusklimat och minskad energianvändning kräver helhetssyn

0
I dag renoveras många bostäder med syftet att både fräscha upp dem och att minska energianvändningen. Renoveringar leder till förbättringar, men det finns en risk att det inte blev så bra som det var tänkt. För ett få till ett bra inomhusklimat och samtidigt...

Tala är silver, tiga är guld – och sjunga är värst

0
Sången behöver inte tystna, men just nu är det klokast att sjunga med distans. Rådet kommer från aerosolforskare vid LTH, Lunds universitet. De har studerat hur mycket partiklar vi egentligen avger när vi sjunger – och i förlängningen – om vi bidrar till ökad...

Nervblockad skyddar mot typ 1-diabetes

0
I en studie på möss har forskare från Uppsala universitet och La Jolla Institute for Immunology i USA funnit att nervsignaler har en stor inverkan på de immunceller som förstör insulinproducerande celler vid typ 1-diabetes. Studien ger nya insikter i hur immunsvaret styrs och...

Grannbarnen viktiga för högre studier oavsett social klass

0
Ditt klassursprung, men också den sociala miljö du växer upp i, spelar roll i om du skaffar dig en högre utbildning. I alla fall om du kommer från Landskrona. – Vår studie visar att även i en liten och relativt ekonomiskt jämlik stad är barns...

Ny modell för solprognoser bäst i test

0
En ny matematisk modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig kunna ge mycket träffsäkra prognoser. I flera fall var...

Annons

Arkiv

Annons

Annons