lördag, november 28, 2020

Artificiell intelligens: Möjligheter och risker

0
Artificiell intelligens (AI) påverkar våra liv i allt högre utsträckning. Läs mer om dess möjligheter och vilka risker som finns för säkerhet, demokratin, företagen...

AI-regler: Vad vill Europaparlamentet lagstifta om?

0
Ta reda på hur ledamöterna vill utforma EU:s lagstiftning om artificiell intelligens (AI) – för att främja innovation och samtidigt garantera säkerhet och mänskliga...

AI nytt redskap för hjärtdiagnoser

0
Artificiell intelligens (AI) kan bli ett hjälpmedel inom sjukvården för att tolka EKG och upptäcka sjukdomar som påverkar hjärtat. Forskare vid Uppsala universitet har...

AI-system kan användas för att diagnostisera och gradera prostatacancer

0
Forskare vid Karolinska Institutet och Tammerfors universitet i Finland har utvecklat en metod baserat på artificiell intelligens (AI) för att bättre diagnostisera och gradera...

NCC testar AI-teknik för att göra kranlyft säkrare

0
På NCC:s projekt Ångströmslaboratoriet i Uppsala testas hur AI-teknik genom digitala skyddsbarriärer och objektidentifikation kan bidra till säkrare kranlyft genom ökad kontroll av...

Artificiell intelligens säkrar bättre strålningsbehandling för cancerpatienter

0
En mer precis och skonsam behandling. Det är vad cancerpatienter kan se fram emot på Gentofte och Herlevs sjukhus, norr om Köpenhamn. Sjukhusen är de...

Stor satsning på forskning om hur artificiell intelligens påverkar människan och samhället

0
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt som ska studera hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar vårt...

Språkteknologi hjälper digitala verktyg att förstå ord med flera betydelser

0
För att fungera korrekt behöver digitala verktyg kunna förstå om det är musiken eller klädesplagget som avses med ordet ”rock”, och om det med...

Bliwa antar AI-utmaningen

0
Finland utmanar Sverige att utbilda 1 procent av befolkningen inom artificiell intelligens och digitaliseringsminister Anders Ygeman har accepterat. Bliwa har också antagit utmaningen och...

Beijerstiftelsen finansierar ny professur i artificiell intelligens

0
Uppsala universitet inrättar en professur inom artificiell intelligens, AI, finansierad av Kjell och Märta Beijers stiftelse med 15 miljoner kronor under fem års tid....

TEKNIK

Hur kan det i en framtid, med ökande behov av att lagra digital information, bli möjligt att mäta om magnetiska bits switchar tillräckligt fort i till exempel allt kraftfullare hårddiskar? I ett samarbete har fysiker från bland Uppsala universitet utvecklat en exakt metod för att mäta ultrasnabba förändringar av magnetiska tillstånd i ett material. Morgondagens magnetiska minnen, som hårddiskar, behöver...

Annons