måndag, augusti 31, 2020

Ekonomi

BNP föll mer i Sverige än Danmark under årets andra kvartal

0
I både Sverige och Danmark har den ekonomiska utvecklingen fallit dramatiskt under coronakrisen. Danmarks ekonomi har dock klarat sig bättre än den svenska, om man ser till utvecklingen i ländernas bruttonationalprodukt (BNP) under årets andra kvartal. Det visar nya siffror från Danmarks statistik och Statistiska...

Extra möte i Europeiska rådet, 17–21 juli 2020

0
De viktigaste resultaten EU:s ledare enades om ett återhämtningspaket och budgeten för 2021–2027 som ska hjälpa EU med återuppbyggnaden efter pandemin och stödja investeringar i den gröna och digitala omställningen. Europeiska rådets slutsatser, 17–21 juli 2020

Motionslopp och sportfiske godkänt för friskvårdsbidrag

0
Startavgifter i motionslopp ingår nu i det friskvårdsbidrag som arbetsgivare kan ge skattefritt till sina anställda. Hästkörning, agility, sportfiske och enduro omfattas också, efter två färska domar i Högsta förvaltningsdomstolen. – Många fler aktiviteter kan nu ge friskvårdsbidrag. Det...

Inkomstgapet ökar – stora skillnader i levnadsstandard mellan land och stad

0
Den regionala ojämlikheten ökar i Sverige. Utvecklingen beror dels på att levnadsstandarden i glest bebodda områden sjunker i relation till riket som helhet och dels på att levnadsstandarden ökar mycket kraftigt i centrala Stockholm. Utvecklingen ökar sannolikt den politiska polariseringen i...

BNP-utvecklingen i Sverige relativt omvärlden i spåren av covid-19

0
Svensk BNP följer nära den hos våra viktigaste handelspartners. I den kris som har utlösts av coronapandemin finns det ändå ett antal faktorer som talar för att svensk ekonomi på kort sikt skulle kunna påverkas mindre negativt än omvärlden:

20 miljoner för att fördjupa kunskapen om svenska innovationer

0
Vad driver fram innovationer? Vilken betydelse har finansiering? Varför ser vi fler svenska innovationer under vissa tidsperioder? Det är några av frågorna som Lundaforskarna bakom databasen Swinno nu kommer att gå till djupet med i ett fortsättningsprojekt finansierat av Vinnova med...

Arbetsliv

Familjebildning minskar kvinnors sannolikhet att ha välavlönade jobb

0
Efter första barnets födelse ökar kvinnors frånvaro från arbetet relativt mäns. Samtidigt minskar kvinnors sannolikhet att ha ett jobb där de är...

Covid-19: Så bekämpar EU ungdomsarbetslösheten

0
Ungdomsarbetslöshet fortsätter att vara ett av de främsta orosmomenten efter coronakrisen. Läs mer om vilka åtgärder EU vidtar för att hjälpa unga...

Arbetslösheten ökar i hela landet

0
Arbetslösheten fortsätter att öka i samtliga län och låg i slutet av juni på 9,0 procent. Hårdast drabbas unga och utrikes födda.

Annons

Entréprenör

Parksters grundare tog hem priset som södra Sveriges främsta entreprenör

0
Under måndagskvällen på Malmö Opera utsågs Henrik Hallgren, grundare och vd för Parkster AB, till södra Sveriges främste entreprenör i EY:s utmärkelse EY...

Få stöd till ditt projekt, anmäl dig till Europeiska Karlspriset för...

0
Är du mellan 16 och 30 år och har ett projekt med en europeisk dimension? Anmäl dig till Europeiska Karlspriset för unga...

Nu ska västra Sveriges främsta entreprenör utses

0
Tisdagen den 5 november har entreprenörer från tio framgångsrika företag i Västsverige chansen att prisas vid regionfinalen av EY Entrepreneur Of The...