måndag, augusti 31, 2020

Plastforskning för en hållbar framtid visualiseras i mötet med design

0
Ett gigantiskt plastlapptäcke i dova färger, en drömsk skulptur med 28 engångsartiklar ingjutna i plastblock, och materialprover av socker, träd och alger. Utomhusutställningen, Materiality & Aggregation, ett samarbete mellan forskning och design, vill sprida kunskap om plast genom att använda hållbara...

Hög befolkningstäthet negativt för pollinatörer

0
Befolkningstäthet, och inte andelen grönyta, är det som har störst påverkan på artrikedomen av pollinatörer i bostadsområden. Det visar en studie från Lunds universitet där trädgårdar och innergårdar i och omkring Malmö undersökts. Resultatet förvånar forskarna, som hade...

Utsläpp från industrin blir plast

0
Bara ett luftslott? Nej, det går faktiskt att göra plast av luft  - eller snarare av koldioxid. Plasten i dina skor eller möbler kan i framtiden kanske tillverkas med hjälp av en avgasreningsteknik som nu utvecklas vid Lunds universitet.

EU definierar gröna investeringar för att stimulera hållbar finansiering

0
För att stimulera ett skifte mot miljövänliga investeringar introducerar EU regler för att definiera vad som kvalificerar aktiviteter som gröna och hållbara. Vid plenarsessionen i juni kommer ledamöterna att rösta om ett ramverk som fastställer vilka aktiviteter som kan...

Annons

Teknik

Annons