måndag, augusti 31, 2020

Åsikter

I krisen går vi lätt på känslor

0
Experter tycker olika, rubriker larmar, handlingskraft utkrävs medan resten av världen stänger ner. Hur påverkar det oss? Kan vi, och inte minst våra beslutsfattare, ens tänka klart kring hur vi ska skydda oss mot corona? Människan är i...

Hur många dödsfall kommer det att krävas innan skolorna stängs ned?

0
Världshälsoorganisationen har konstaterat att coronaviruset, även kallat COVID-19, är en pandemi. Flera länder har valt att stänga ned skolor över hela Europa till följd av den drastiska spridningen av coronavirus däribland de; Frankrike, Portugal, Bulgarien, Polen, Tjeckien och Rumänien. Även Norge och...

Coronaviruset bör ena världen, inte splittra den

0
Coronaviruset är mer än bara ett virus. Det är ett tecken på medmänsklighet, som i det här fallet verkar saknas såvida ingen arbetar med att förbättra situationen där. När coronaviruset först drabbade världen, tog den kinesiska regeringen hastiga...

Det borde göras fler satsningar på spetsutbildningar

0
I Sverige finns ett fåtal grundskolor och gymnasium som erbjuder elever chansen att fördjupa sig i ett ämne och läsa det ämnet på en mer avancerad nivå. Sådana utbildningar förändrar den deltagande elevens personlighet och erbjuder framtida möjligheter för Sveriges arbetsmarknad...

Vem kommer att bestämma i framtiden?

0
Ibland förändras maktbalansen mellan världens stormakter mitt framför ögonen på oss – som när muren föll för 30 år sedan eller som de senaste veckorna när USA drog sig bort från i de kurdiska områdena i Syrien. Ibland sker förändringarna...

Lundaekonom om Ekonomipristagarna: ”Ingen tvekan om att Esther Duflo förtjänar priset”

0
I dag, måndag den 14 oktober 2019, offentliggjordes årets pristagare i Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Pristagarna är Abhijit Banerjee, Esther Duflo och Michael Kremer ”för deras experimentella ansats för att mildra global fattigdom”. Forskaren och...

Debatt

Intervjuer ingen bra metod för urval till högskolan

0
Trender med alternativa urvalsmetoder till universitet och högskola, dvs andra än betyg och högskoleprov, kommer och går. Att dessa alternativa metoder inte är oproblematiska, har Kalla Faktas avslöjande kring tandläkarutbildningen på Karolinska visat med all önskvärd tydlighet. I fallet med KI har...

Förslaget för att stoppa vinstjakten i välfärden läggs på riksdagens bord

0
Nu lägger Vänsterpartiet och regeringen fram förslaget om vinster i välfärden på riksdagens bord. I dag har propositionen överlämnats till riksdagen. Förslaget om vinstbegränsningar inom välfärden ska säkerställa att skattemedel  avsatta för välfärden används till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg...

Debatt i Lund: Jakten på svenskheten – finns det svenska värderingar?

0
Det talas allt oftare om att Sverige måste stå upp för svenska värderingar. Men vad menas med det, vad är specifikt svenskt? Finns det någon svenskhet eller handlar det mer om vilka lagar som styr Sverige? I internationella mätningar framstår svenskar som extremt sekulära och individualistiska. Vad betyder...

Samhälle

Annons