onsdag, september 23, 2020

Utredning om en Öresundsmetro skjuts fram ett halvår

0
Den fjärde fasen i utredningen kring en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn blir senarelagd på grund av coronapandemin och svårigheten med att hålla fysiska möten och seminarier. Förstudien kommer att slutföras i mars. Malmö stad och Köpenhamns kommun håller...

Folkhälsomyndigheten diskuterar restriktioner i Stockholm

0
Den nedåtgående trenden för smittspridningen av covid-19 i Stockholm har minskat. Nu pågår en diskussion med Folkhälsomyndigheten om möjligheten att införa lokala restriktioner för att minska smittspridningen i den svenska huvudstaden. Även i Dalarna har smittspridningen ökat och då bland annat kopplat...

Metformin för diabetespatienter eller ej? Nu vet forskare svaret

0
Metformin är ett läkemedel som ska sänka blodsockret vid typ 2-diabetes. En tredjedel av patienterna svarar inte på behandlingen och en tredjedel upplever allvarliga biverkningar, varför många väljer att sluta medicinera. Nu har forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum utvecklat, och sökt patent...

Resor

Utredning om en Öresundsmetro skjuts fram ett halvår

0
Den fjärde fasen i utredningen kring en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn blir senarelagd på grund av coronapandemin och svårigheten med att hålla fysiska möten och seminarier. Förstudien kommer att slutföras i mars. Malmö stad och Köpenhamns kommun håller...

Folkhälsomyndigheten diskuterar restriktioner i Stockholm

0
Den nedåtgående trenden för smittspridningen av covid-19 i Stockholm har minskat. Nu pågår en diskussion med Folkhälsomyndigheten om möjligheten att införa lokala restriktioner för att minska smittspridningen i den svenska huvudstaden. Även i Dalarna har smittspridningen ökat och då bland annat kopplat...

Metformin för diabetespatienter eller ej? Nu vet forskare svaret

0
Metformin är ett läkemedel som ska sänka blodsockret vid typ 2-diabetes. En tredjedel av patienterna svarar inte på behandlingen och en tredjedel upplever allvarliga biverkningar, varför många väljer att sluta medicinera. Nu har forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum utvecklat, och sökt patent...

Hälsa

Utredning om en Öresundsmetro skjuts fram ett halvår

0
Den fjärde fasen i utredningen kring en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn blir senarelagd på grund av coronapandemin och svårigheten med att hålla fysiska möten och seminarier. Förstudien kommer att slutföras i...

Folkhälsomyndigheten diskuterar restriktioner i Stockholm

0
Den nedåtgående trenden för smittspridningen av covid-19 i Stockholm har minskat. Nu pågår en diskussion med Folkhälsomyndigheten om möjligheten att införa lokala restriktioner för att minska smittspridningen i den svenska huvudstaden. Även...

Metformin för diabetespatienter eller ej? Nu vet forskare svaret

0
Metformin är ett läkemedel som ska sänka blodsockret vid typ 2-diabetes. En tredjedel av patienterna svarar inte på behandlingen och en tredjedel upplever allvarliga biverkningar, varför många väljer att sluta medicinera. Nu...

Information om stämningsansökan i byggentreprena

0
Lunds kommun har lämnat sitt svar till tingsrätten angående den stämningsansökan som byggentreprenören VBA Syd AB inkom med tidigare i somras. Lunds kommun bestrider de krav som ställs i stämningsansökan.

Resor

Utredning om en Öresundsmetro skjuts fram ett halvår

0
Den fjärde fasen i utredningen kring en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn blir senarelagd på grund av coronapandemin och svårigheten med att hålla fysiska möten och seminarier. Förstudien kommer att slutföras i mars. Malmö stad och Köpenhamns kommun håller...

Folkhälsomyndigheten diskuterar restriktioner i Stockholm

0
Den nedåtgående trenden för smittspridningen av covid-19 i Stockholm har minskat. Nu pågår en diskussion med Folkhälsomyndigheten om möjligheten att införa lokala restriktioner för att minska smittspridningen i den svenska huvudstaden. Även i Dalarna har smittspridningen ökat och då bland annat kopplat...

Metformin för diabetespatienter eller ej? Nu vet forskare svaret

0
Metformin är ett läkemedel som ska sänka blodsockret vid typ 2-diabetes. En tredjedel av patienterna svarar inte på behandlingen och en tredjedel upplever allvarliga biverkningar, varför många väljer att sluta medicinera. Nu har forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum utvecklat, och sökt patent...

Annons