måndag, augusti 31, 2020

Tonårssida

Resultat på högskoleprovet påverkar utbildningsval

0
Ungdomar som får högre resultat på högskoleprovet läser oftare på högskolan och väljer inriktningar som är svårare att komma in på. Barn till högskoleutbildade föräldrar förändrar framför allt var och vad de läser, medan ett högre provresultat ökar chanserna att överhuvudtaget läsa...

Många ungdomar bland de nya arbetslösa

0
Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,4 procent. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent. Även antalet personer som varslats om uppsägning ökade igen. Arbetslösheten fortsätter att öka i hög takt. Den gångna veckan skrev...

Tillfälligt stopp för firande på studentflak

0
Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande.Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna. Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att...

Det borde göras fler satsningar på spetsutbildningar

0
I Sverige finns ett fåtal grundskolor och gymnasium som erbjuder elever chansen att fördjupa sig i ett ämne och läsa det ämnet på en mer avancerad nivå. Sådana utbildningar förändrar den deltagande elevens personlighet och erbjuder framtida möjligheter för Sveriges arbetsmarknad...

Hur påverkar samhället en del av ungdomarna och deras livsbeslut?

0
Debatten pågår och många frågar sig varför en del ungdomar väljer kriminalitet, och hur det kan komma sig att de gör det. Det finns olika teorier om varför det händer att unga människor begår brott, allt från gener till familjeförhållanden, men...

Internetmobbning får inte bli en ny vana

0
När i stort sett alla använder sina telefoner och när merparten av industrialiserade länders befolkning har en internetuppkoppling är det enkelt att gå in på vilken hemsida som helst och göra vad man vill. När sociala medier som Instagram, Snapchat och...

Ursäktar klimatkrisen ett impulsivt agerande?

0
Människor har tendenser att enbart agera och genomföra drastiska beslut när det är akut, som nu när vår planet gradvis möter problem som en stigande temperatur och smälta isar. Risken för att dessa beslut baseras på negativ stress är stor, och...

Varför höjs inte kostnaden för alla flygresor?

0
Idén om att införa flygskatt är populär, men konsekvenserna blir inte lika för alla. Skatten påverkar priset på flygbiljetter, vilket innebär att de som har råd kan fortsätta med nedsmutsningen av miljön. Flygskatt sägs vara en viktig del...

Betygssättningen måste vara objektiv!

0
Det borde inte vara acceptabelt att så pass många bedöms på så pass olika sätt av olika lärare och får det svårare eller lättare att uppnå höga betyg beroende på skolan de går till eller deras klasskompisars prestationer. Enligt en mätning från...

Är våra drömmar bara drömmar?

0
Många ungdomar drömmer om att göra just det de tycker är meningsfullt, men många ger upp på sina drömmar. Hur kan detta komma sig? Är våra drömmar bara drömmar? Det verkar som att det enda vi gör är att...

Livsstil

Coronakrisen har skapat 36 gränshinder i Norden

0
Restriktioner för resor inom Norden, gränspendlare som måste betala skatt i två länder, svårigheter att flytta till ett annat land och gränspendlande studenter som måste följa andra regler än gränspendlande arbetstagare. Det är några av de 36 gränshinder som de nordiska gränstjänsterna hittills...

Köpenhamnarna fortsätter avstå från resor i kollektivtrafik

0
I Köpenhamn har invånarna ännu inte återgått till att åka buss och tunnelbana i normal utsträckning sedan coronapandemin slog till. Det visar siffror som trafikföretagen Metroselskabet, som driver metrosystemet, och Movia, som kör stadsbussarna, har tagit fram. Fortfarande saknas nästan var tredje...

Nervblockad skyddar mot typ 1-diabetes

0
I en studie på möss har forskare från Uppsala universitet och La Jolla Institute for Immunology i USA funnit att nervsignaler har en stor inverkan på de immunceller som förstör insulinproducerande celler vid typ 1-diabetes. Studien ger nya insikter i hur immunsvaret...

Plastforskning för en hållbar framtid visualiseras i mötet med design

0
Ett gigantiskt plastlapptäcke i dova färger, en drömsk skulptur med 28 engångsartiklar ingjutna i plastblock, och materialprover av socker, träd och alger. Utomhusutställningen, Materiality & Aggregation, ett samarbete mellan forskning och design, vill sprida kunskap om plast genom att använda hållbara...

Ny metod mäter ultrasnabba magnetiska förändringar

0
Hur kan det i en framtid, med ökande behov av att lagra digital information, bli möjligt att mäta om magnetiska bits switchar tillräckligt fort i till exempel allt kraftfullare hårddiskar? I ett samarbete har fysiker från bland Uppsala universitet utvecklat en exakt...

Ny polisreform på gång i Danmark – stor satsning på lokala polisstationer

0
20 nya lokala polisstationer som innebär att halva Rigspolitiet flyttas ut i landet. Även fler utbildade poliser och en ny nationell utredningsenhet med specialiserad kompetens. Det är några av punkterna i den nya polisreformen som föreslogs av den danska regeringen under måndagen.

Ny statistik: Lund nådde sitt klimatmål för 2020 redan 2018

0
I Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko II, har vi en målsättning om att utsläppen av växthusgaser inom Lunds kommun ska halveras mellan 1990 och 2020. Ny statistik visar att utsläppen hade minskat 50 procent redan år 2018. LundaEko II...