Information om stämningsansökan i byggentreprena

Stortorget i Lund. Foto: Anton Holmquist

Lunds kommun har lämnat sitt svar till tingsrätten angående den stämningsansökan som byggentreprenören VBA Syd AB inkom med tidigare i somras. Lunds kommun bestrider de krav som ställs i stämningsansökan.

Anledningen till stämningen är oenighet i avtalsfrågor för en entreprenad som genomförts i östra Lund. VBA Syd AB vann upphandlingen 2018 och fick bland annat uppdraget att riva gammal asfalt och hantera massorna. Kostnaden för entreprenaden var beräknad till ca 17 miljoner kronor. Utöver denna kontraktssumma kräver entreprenören kommunen på ytterligare ca 40 miljoner kronor (inklusive moms).

Entreprenören motiverar prisökningen med att de fick riva och hantera asfalt med ökad lagertjocklek jämfört med den tjocklek som entreprenadberäkningen var baserad på. Då mängden tjockare asfalt ursprungligen beräknats till noll i anbudsunderlaget utvärderades inte entreprenörens prissättning under upphandlingsprocessen.

Kommunen fick information om de aktuella asfaltsmängderna med den ökade tjockleken när rivningsarbetet var utfört och kunde därmed inte stoppa arbetet och omförhandla priset i tid, så som är brukligt enligt standardavtalet Allmänna Bestämmelser (AB 04) för entreprenadkontrakt.

Tvisten gäller den ersättning som entreprenören kräver utöver kostnader som Lunds kommun redan har betalat.