lördag, september 26, 2020

Extra möte i Europeiska rådet, 17–21 juli 2020

0
De viktigaste resultaten EU:s ledare enades om ett återhämtningspaket och budgeten för 2021–2027 som ska hjälpa EU med återuppbyggnaden...

Motionslopp och sportfiske godkänt för friskvårdsbidrag

0
Startavgifter i motionslopp ingår nu i det friskvårdsbidrag som arbetsgivare kan ge skattefritt till sina anställda. Hästkörning, agility, sportfiske och enduro omfattas...

Inkomstgapet ökar – stora skillnader i levnadsstandard mellan land och stad

0
Den regionala ojämlikheten ökar i Sverige. Utvecklingen beror dels på att levnadsstandarden i glest bebodda områden sjunker i relation till riket...

BNP-utvecklingen i Sverige relativt omvärlden i spåren av covid-19

0
Svensk BNP följer nära den hos våra viktigaste handelspartners. I den kris som har utlösts av coronapandemin finns det ändå ett antal...

20 miljoner för att fördjupa kunskapen om svenska innovationer

0
Vad driver fram innovationer? Vilken betydelse har finansiering? Varför ser vi fler svenska innovationer under vissa tidsperioder? Det är några av...

“Återhämtningsplanen efter covid-19 måste vara en del av långtidsbudgeten”

0
Ledamöter diskuterar planerna för hur man ska starta om Europas ekonomi efter covid-19 – och kommer att rösta om en resolution...

Ekonomisk vårprognos 2020: En djup och ojämn ekonomisk nedgång, och en osäker återhämtning

0
Covid-19-pandemin innebär en allvarlig chock för världens och EU:s ekonomier, med mycket allvarliga socioekonomiska följder. Trots snabba och heltäckande politiska insatser både...

Riksbanken erbjuder ett andra lån i amerikanska dollar torsdagen den 2 april

Riksbanken beslutade den 19 mars att erbjuda banker dollarlån mot säkerhet. En första auktion ägde rum den 26 mars.

Om regeringens krispaket för småföretag: ”Det blir tufft, men kriser föder också kreativitet”

0
Sunda statsfinanser och en låg statsskuld. Det är Sveriges ess i rockärmen i den ekonomiska krisen som det nya coronaviruset har orsakat....

Riksbanken erbjuder första lånet i amerikanska dollar torsdagen den 26 mars

0
Riksbanken beslutade den 19 mars att erbjuda banker dollarlån mot säkerhet. Den första auktionen om 10 miljarder amerikanska dollar med löptid 3...